Co udělat před návštěvou servisu?

Před návštěvou si doma pečlivě zálohujte svá data (pokud není možnost můžeme vám data zálohovat i zde u nás, viz ceník služeb). Vypněte polohovací službu FIND MY IPHONE (Najít iPhone) Jak na to? >

V případě, že chcete reklamovat nějaké příslušenství, nezapomeňte s sebou vzít doklad o koupi, popř. sériové číslo daného produktu.

Jak připravit zařízení na servis?

Stačí zanést Vaše zařízení do jakékoliv prodejny iSTYLE. Nemusíte s sebou nosit nic víc než poškozené zařízení a pro uplatnění dvouleté záruky doklad o koupi, popř. záruční list. Přímo na prodejně dojde k posouzení, zda je opravdu nutné zařízení posílat na servis. Po přijetí do servisu budete mít možnost sledovat stav své zakázky.

Před návštěvou servisu můžete navštívit stránky technické podpory, kde možná najdete řešení Vašeho problému a ušetříte si cestu :-)

Jak servis probíhá?

V našem servisu pracují kvalifikovaní technici, kteří jsou držiteli certifikátu “Apple Certified Macintosh Technician”. Jsou vázáni dodržovat proces zadaný samotným výrobcem, tudíž se o své zařízení nemusíte obávat, vždy dostanete profesionální služby. Během servisu bude na vašem zařízení provedena série diagnostických testů a následná výměna vadných za nové originální díly přímo od výrobce.

Co kryje odpovědnost za vady a záruka za jakost

Společnost iSTYLE CZ, s.r.o. zaručuje, že výrobek bude při převzetí bez vad a poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Společnost iSTYLE CZ, s.r.o. neposkytuje záruku za jakost při koupi již použitého výrobku, čímž nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající ze zákonné odpovědnosti za vady.

Postup:

Práva z vadného plnění, jakož i ze záruky za jakost, se uplatňují u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě (v autorizovaných servisních střediscích). Při uplatnění práva na opravu výrobku v autorizovaném servisním středisku je potřeba s reklamovaným výrobkem předložit původní doklad o koupi, na kterém je uvedeno typové označení výrobku a datum prodeje.

Pokud bude váš produkt vadný nebo nebude vyhovovat smlouvě o prodeji, můžete se rozhodnout podat reklamaci podle českého zákona o ochraně spotřebitele, jednoleté omezené záruky společnosti Apple nebo volitelného plánu APP (podle toho, která možnost platí)

Více informací: http://www.apple.com/cz/legal/statutory-warranty/

Jednoroční omezená záruka společnosti Apple

Jednoletá omezená záruka společnosti Apple je dobrovolnou zárukou výrobce. Poskytuje samostatná práva, která nejsou poskytována v rámci zákonů na ochranu spotřebitele, mimo jiné včetně práv týkajících se nevyhovujícího zboží.

Zákazníci si mohou zvolit, zda uplatní nárok na servis podle jednoroční omezené záruky společnosti Apple nebo podle svých práv vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele.

Důležité: Podmínky jednoroční omezené záruky společnosti Apple se nebudou vztahovat na reklamace uplatňované podle zákonů na ochranu spotřebitele.

Více informací http://www.apple.com/cz/legal/statutory-warranty/

Nejste si jistí zda-li je vaše zařízení v záruce?

Ověřit záruku online lze pouze v prvním roce od koupi Vašeho zařízení. V druhém roce od koupě je potřeba vždy doložit doklad o koupi.

  • Out of warranty = mimo záruku
  • Apple limited warranty = v záruce
  • AppleCare protection plan = výrobcem rozšířená záruka

Zkontrolovat záruku online >

LINKA TECHNICKÉ PODPORY APPLE: +420 800 700 527

Aktuální programy prodloužení výměny a servisního krytí

Prohlédněte si aktuální programy prodloužené záruky, kde Apple u vadných produktů umožňuje vyměnit nebo je opravit i po uplynutí záruční doby.

Všeobecné servisní podmínky

Stáhňete si Všeobecné servisní podmínky (pdf, doc).